ગુજરાત ટીઈટી 2022

Gujarat TET TET

ગુજરાત ટીઈટી 2022

ગુજરાત શાળા પરીક્ષા બોર્ડે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો માટે ગુજરાતની શાળાઓમાં પ્રાથમિક (વર્ગ I-V) અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક (VI-VIII) શિક્ષકો તરીકે નિયુક્ત કરવા માટે ગુજરાત શિક્ષક પાત્રતા કસોટીનું આયોજન કર્યું છે. આ પરીક્ષા દર વર્ષે ઉમેદવારો માટે લેવામાં આવે છે, અને જેઓ આ પદ માટે વિચારણા કરવા ઈચ્છે છે તેઓએ તેમના લાયકાતના માપદંડો અનુસાર અરજી કરવી જોઈએ. ગુજરાત ટીઈટી પરીક્ષામાં બે પેપર હોય છે.

પ્રથમ પેપર (પ્રાથમિક) વર્ગ 1-5 માટે અને બીજું પેપર (માધ્યમિક) વર્ગ 6-8 માટે આયોજિત કરવામાં આવશે. ઉમેદવારો આ સામગ્રી દ્વારા ગુજરાત શિક્ષક પાત્રતા કસોટી વિશે વધુ જાણી શકશે, જેમાં GTET નોંધણી ફોર્મ, અરજીની તારીખો અને નોંધણી ફોર્મ ભરવા માટેની પ્રક્રિયા સહિત અન્ય બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.

ગુજરાત ટીઈટી 2022 મહત્વપૂર્ણ તારીખો

આ પરીક્ષા માટે અરજી કરવા માંગતા અરજદારો માટે ગુજરાત ટીઈટી મહત્વની તારીખો નીચે સૂચિબદ્ધ છે.

ગુજરાત ટીઈટી 2022 અરજી પત્ર

ગુજરાત ટીઈટી અરજી ફોર્મ ઑક્ટોબરના બીજા અઠવાડિયાથી શરૂ થતા ઉમેદવારો માટે ઉપલબ્ધ થશે, અને જે અરજદારો રસ ધરાવતા હોય અને વિવિધ સરકારી શાળાઓમાં પ્રાથમિક અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક સ્તરના શિક્ષક તરીકેની જગ્યા માટે પાત્રતા ધરાવતા હોય તેઓ મુલાકાત લઈને અરજી ફોર્મ ઑનલાઇન ભરી શકે છે. સત્તાવાર વેબસાઇટ.

અરજદારોએ સૌ પ્રથમ માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગુજરાતની અધિકૃત વેબસાઇટ (BSEG) ની મુલાકાત લેવી આવશ્યક છે. ઉમેદવારોએ અધિકૃત વેબસાઇટ પર જવું અને અરજી ફોર્મ લિંક પર ક્લિક કરવું આવશ્યક છે. અરજદારોએ તમામ જરૂરી માહિતી સાથે અરજી ફોર્મ પૂર્ણ કરવું આવશ્યક છે.

ગુજરાત ટીઈટી 2022 અરજી ફી

અરજદારોએ નેટ બેંકિંગ, ડેબિટ કાર્ડ અથવા ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને ગુજરાત ટીઈટી નોંધણી ફી ઑનલાઇન ચૂકવવી આવશ્યક છે.

શ્રેણી ફી

 • સામાન્ય શ્રેણી માટે રૂ. 350/-
 • અનુસૂચિત જાતિ/અનુસૂચિત જનજાતિ/શારીરિક વિકલાંગો માટે રૂ. 250/-

અહીં ફોર્મ ભરવા માટેનાં પગલાં છે:

 • ગુજરાત શાળા પરીક્ષા બોર્ડની શિક્ષક પાત્રતા કસોટી માટે ઓનલાઈન અરજી ભરવા માંગતા અરજદારોએ સત્તાવાર વેબસાઈટ (http://gujarat-education.gov.in/seb) પર જવું આવશ્યક છે.
 • અરજદારોએ ડ્રોપ-ડાઉન મેનૂમાંથી “ટીઈટી પ્રાથમિક શિક્ષક અંગ્રેજી / હિન્દી / ગુજરાતી માધ્યમ” પસંદ કરવું આવશ્યક છે.
 • ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ઍક્સેસ કરવા માટે, તેઓએ “હવે અરજી કરો” બટનને ક્લિક કરવું આવશ્યક છે.
 • પછી, નવો રજીસ્ટ્રેશન વિકલ્પ પસંદ કરો અને જરૂરી ફીલ્ડમાં જરૂરી માહિતી ભરો.
 • માહિતી સબમિટ કર્યા પછી, અરજદારોને એક લોગિન આઈડી આપવામાં આવશે, જેમ કે તેમનું રજીસ્ટ્રેશન આઈડી અને પાસવર્ડ, અને તેમને ઈમેલ અથવા એસએમએસ દ્વારા એક લિંક મોકલવામાં આવશે.
 • લોગ ઇન કર્યા પછી, અરજદારો જરૂરી સાચી માહિતી દાખલ કરીને અરજી ફોર્મ ભરી શકે છે.
 • તેઓએ અરજી ફોર્મમાં જરૂરી દસ્તાવેજોની સ્કેન કરેલી નકલ સામેલ કરવી આવશ્યક છે.
 • જો અરજી ફી જરૂરી હોય, તો અરજદારોએ તે ચૂકવવાની આવશ્યકતા હોવી જોઈએ.
 • બધી વિગતો ભર્યા પછી, અરજદારોએ તેને સબમિટ કરવી જોઈએ અને ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે પ્રિન્ટઆઉટ લેવી જોઈએ.

ગુજરાત ટીઈટી 2022 યોગ્યતાના માપદંડ

પ્રાથમિક શિક્ષક સ્તર (I-V) જરૂરિયાતો:

 • અરજદારોએ ઓછામાં ઓછા 45 ટકા ગ્રેડ પોઈન્ટ એવરેજ સાથે વરિષ્ઠ માધ્યમિક (અથવા તેના સમકક્ષ) પૂર્ણ કરેલ હોવું જોઈએ.
 • અરજદારો તેમના ચાર વર્ષના બેચલર ઑફ એલિમેન્ટરી એજ્યુકેશન (B.El.Ed.) પ્રોગ્રામના અંતિમ વર્ષમાં, પ્રાથમિક શિક્ષણમાં બે વર્ષનો ડિપ્લોમા અથવા વિશેષ શિક્ષણમાં શિક્ષણમાં બે વર્ષનો ડિપ્લોમા હોવો આવશ્યક છે.

ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષકો (VI-VIII):

અરજદારોએ સફળતાપૂર્વક B.Sc પૂર્ણ કર્યું હોવું જોઈએ. અથવા B.A., અથવા અંતિમ 2-વર્ષના B.A./D.Ed./B.Sc. 45 ટકા માર્કસ સાથે, અથવા ઓછામાં ઓછા 50 ટકા માર્ક્સ સાથે B.Ed/વરિષ્ઠ માધ્યમિકમાં ક્લીયર/પ્રદર્શિત થયેલ હોવું જોઈએ, અને 4-વર્ષના BA/B.Sc માં પાસ થયેલો હોવો જોઈએ અથવા ઉપસ્થિત થતો હોવો જોઈએ. પેપર-2ના વિદ્યાર્થીઓ પણ અરજી કરી શકે છે.

ગુજરાત ટીઈટી 2022 પરીક્ષા પેટર્ન

 • પરીક્ષા 90 મિનિટ ચાલે છે.
 • પેપર 1 માં નીચેના વિષયો, પ્રશ્નો અને માર્કસ હશે:
 • બાળ વિકાસ અને શિક્ષણ શાસ્ત્રમાં 30 મુદ્દાના મૂલ્યના 30 પ્રશ્નો હશે.
 • એન્વાયર્નમેન્ટ સ્ટડીઝમાં 30 માર્કસ માટે 30 પ્રશ્નો હશે.
 • હું જે ભાષામાં 30 પોઈન્ટના મૂલ્યના 30 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરીશ.
 • ભાષા II માં 30 મુદ્દાના મૂલ્યના 30 પ્રશ્નો હશે.
 • ગણિતમાં 30 માર્કસ માટે 30 પ્રશ્નો હશે.
 • પેપર-II માં નીચેના વિષયો, પ્રશ્નો અને માર્કસ હશે:
 • બાળ વિકાસ અને શિક્ષણ શાસ્ત્રમાં 30 મુદ્દાના મૂલ્યના 30 પ્રશ્નો હશે.

ગુજરાત ટીઈટી 2022 અભ્યાસક્રમ

ટીઈટી પરીક્ષાની તૈયારી કરવાનો પ્રયાસ કરવા માટે ચોક્કસ વિભાગો અથવા વિષયો છે, જેમાં TET-1 અને TET-2 નો સમાવેશ થાય છે, જે નીચેની લિંકમાં સૂચિબદ્ધ છે.

ગુજરાત ટીઈટી 2022 એડમિટ કાર્ડ

ગુજરાત ટીઈટી એડમિટ કાર્ડ ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ થશે. એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવા માટે, ઉમેદવારોએ પહેલા તેમના લોગિન ઓળખપત્રો દાખલ કરવાના રહેશે. ગુજરાત ટીઈટી એડમિટ કાર્ડ પીડીએફ ફોર્મેટમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. અરજદારોને પરીક્ષા કેન્દ્ર પર પહોંચતા પહેલા પરીક્ષાનું શેડ્યૂલ ડાઉનલોડ અને પ્રિન્ટ કરવાનું સૂચન કરવામાં આવે છે.

પગલાં નીચે મુજબ છે.

 • ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઇટ (BSEG) ની મુલાકાત લો.
 • “ગુજરાત ટીઈટી એડમિટ કાર્ડ 2022” લિંક પર ક્લિક કરો.
 • જરૂરી માહિતી દાખલ કરો, જેમ કે વપરાશકર્તા નામ અથવા પાસવર્ડ.
 • એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કર્યા પછી તેને પ્રિન્ટ કરો.

ગુજરાત ટીઈટી 2022

ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઇટ (BSEG) પરથી પરીક્ષાના પરિણામો મેળવો. અરજદારો યોગ્ય ક્ષેત્રમાં તેમના પ્રવેશ કાર્ડ નંબર દાખલ કરીને તેમના પરિણામો જોઈ શકે છે. અરજદારોને અલગ સ્કોરકાર્ડ આપવામાં આવશે નહીં. અરજદારનું નામ, ગુણ/સ્કોર, રોલ નંબર, પરીક્ષા કેન્દ્ર અને અન્ય માહિતી પરીક્ષાના પરિણામોમાં દર્શાવવામાં આવશે.

Gujarat TET 2022 in English 

જો તમારી પાસે આ લેખ અંગે કોઈ સૂચનો હોય તો તમે તમારા સૂચન કોમેન્ટ બોક્સમાં મૂકી શકો છો.