ગુજરાત યુનિવર્સિટી બીએડ 2023

ગુજરાત યુનિવર્સિટી બીએડ

ગુજરાત યુનિવર્સિટી બીએડ 2023 માટે અરજી ફોર્મ બહાર પાડશે. ગુજરાત યુનિવર્સિટી ગુજરાતની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં બીએડ (2-વર્ષ) નિયમિત અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટે ઉમેદવારોની પસંદગી કરવા માટે ગુજરાત યુનિવર્સિટી બીએડ પ્રવેશ 2023 પરીક્ષા યોજશે. જે ઉમેદવારો કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા ઇચ્છતા હોય તેમણે અંતિમ તારીખ સુધીમાં અરજી ફોર્મ ભરવું આવશ્યક છે.

ગુજરાત યુનિવર્સિટી બીએડ એડમિશન 2023 એ લોકો માટે નવી તક પૂરી પાડે છે જેઓ શિક્ષણ ક્ષેત્રે કારકિર્દી બનાવવા ઈચ્છે છે. એપ્લિકેશન ફોર્મ એપ્રિલમાં ઉપલબ્ધ થશે, અને જેઓ પસંદ કરવામાં આવશે તેઓ ગુજરાતી શિક્ષણની કોલેજોમાં નિયમિત બીએડ અભ્યાસક્રમોમાં નોંધણી કરી શકશે. કોર્સ માટે અરજી કરવામાં રસ ધરાવતા લોકો તેમને જરૂરી તમામ માહિતી અહીં મેળવી શકે છે: રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ, પરીક્ષાની તારીખ, અભ્યાસક્રમ, લાયકાત વગેરે:

ગુજરાત યુનિવર્સિટી B.Ed 2023નું અરજીપત્રક બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. હમણાં જ અરજી કરવા માટે નીચેના બટન પર ક્લિક કરો.

2023-24 પુસ્તિકા તપાસવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ગુજરાત યુનિવર્સિટી બીએડ 2023 મહત્વપૂર્ણ તારીખો

જે ઉમેદવારો પરીક્ષા આપી રહ્યા છે તેઓએ મુખ્ય તારીખોથી વાકેફ હોવા જોઈએ. સંબંધિત લિંક નીચે આપેલ છે.

ઘટનાઓતારીખો (અપેક્ષિત)
ઓનલાઇન અરજીની પ્રકાશન કરવાનું તારીખ11મી મે 2023
અરજી ફોર્મ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ30મી જૂન 2023
ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ30મી જૂન 2023
ઓનલાઈન અરજી ફોર્મમાં સુધારો કરવાની તારીખ1લી જુલાઈ 2023
1લી કામચલાઉ મેરિટ યાદી બહાર પાડવામાં આવી2જી જુલાઈ 2023
ફાઇનલ મેરિટ લિસ્ટ બહાર પડ્યું4મી જુલાઈ 2023
2જી મેરિટ લિસ્ટ15મી જુલાઈ 2023
કોલેજમાં રિપોર્ટિંગ15મી – 19મી જુલાઈ 2023
3જી રાઉન્ડ ઓફલાઇન હશે22મી – 25મી જુલાઈ 2023
મેરિટ લિસ્ટ28મી જુલાઈ 2023

ગુજરાત યુનિવર્સિટી બીએડ 2023 અરજી પત્ર

ગુજરાત યુનિવર્સિટીના બીએડ પ્રોગ્રામ માટે રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ઉપલબ્ધ રહેશે. અરજી ફોર્મ ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. ઉમેદવારો ભરવા માટે નોંધણી ફોર્મ સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ હશે. અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ ઑક્ટોબર 2023 ના છેલ્લા અઠવાડિયામાં હશે. ઉમેદવારો નોંધણી ફોર્મ પર વિનંતી કરાયેલ માહિતી પણ ભરી શકે છે. ઉમેદવારો ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે પૂર્ણ કરેલ રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મની નકલ પણ રાખી શકે છે.

અરજી ફી

એપ્લિકેશન ફોર્મ ભર્યા પછી, તમે ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ અને નેટ બેંકિંગ સહિત વિવિધ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને એપ્લિકેશન ફી ચૂકવી શકો છો. સામાન્ય અથવા અન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારોએ રૂ. 500, જ્યારે SC/ST ઉમેદવારોએ રૂ. 275.

અહીં ફોર્મ ભરવાનાં પગલાં છે:

 • સૌ પ્રથમ, ઉમેદવારોએ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સત્તાવાર વેબસાઇટ (https://gujaratuniversity.ac.in/) પર જવું આવશ્યક છે.
 • અરજદારોએ સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જવું અને સૂચનાઓ લિંક પર ક્લિક કરવું આવશ્યક છે.
 • જો તેઓ પાત્રતા ધરાવતા હોય તો જ અરજદારોએ ઓનલાઈન અરજી કરવી પડશે.
 • અરજદારો તમામ જરૂરી માહિતી સાથે ઓનલાઈન અરજી ભરી શકે છે.
 • નિયમો અનુસાર જરૂરી તમામ માહિતી ભરો, જેમ કે તમારું નામ, જન્મ તારીખ અને અન્ય વ્યક્તિગત માહિતી.
 • તમારો ફોટો, સહી અને અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.
 • જો તમે તમારી ફી ઓનલાઈન ચૂકવવાનું પસંદ કરો છો, તો નીચે દર્શાવેલ પગલાં અનુસરો.
 • ચુકવણી પૂર્ણ થઈ જશે પછી અરજદારો તેમની સબમિટ કરેલી અરજીની પ્રિન્ટઆઉટ લઈ શકે છે.

ગુજરાત યુનિવર્સિટી બીએડ 2023 માટે જરૂરી દસ્તાવેજ:

 • ટ્રાન્સફર પ્રમાણપત્ર
 • 10મા અને 12મા ધોરણની માર્કશીટ
 • સ્થળાંતર પ્રમાણપત્ર
 • લાયકાતની પરીક્ષાની માર્કશીટ.
 • SC/ST/OBC પ્રમાણપત્ર

ગુજરાત યુનિવર્સિટી બીએડ 2023 યોગ્યતાના માપદંડ

ગુજરાત યુનિવર્સિટીના બીએડ પ્રોગ્રામમાં પ્રવેશ મેળવવા માંગતા અરજદારોએ નીચેની આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરવી આવશ્યક છે:

 • લાયકાત માપદંડ: અરજદારોએ તેમની 10મી/મેટ્રિક પરીક્ષા તેમજ માન્ય બોર્ડ/સંસ્થામાંથી ITT કોર્સ પાસ કરેલ હોવો જોઈએ.
 • રાષ્ટ્રીયતા: અરજદારો ભારતીય નાગરિક હોવા આવશ્યક છે.
 • ન્યૂનતમ ગુણ: અરજદારોએ માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી ન્યૂનતમ 50% (SC/ST/OBC/PWD માટે 45%) સાથે અંતિમ વર્ષની સ્નાતક/અનુસ્નાતક/સમકક્ષ ડિગ્રી પરીક્ષાઓ પાસ કરેલ/દેખાયેલ હોવું આવશ્યક છે.
 • ઉંમર મર્યાદા: પાત્રતા માપદંડ માટે કોઈ વય પ્રતિબંધ નથી.

ગુજરાત યુનિવર્સિટી બીએડ 2023 એડમિટ કાર્ડ

ગુજરાત યુનિવર્સિટીના B.Ed પ્રવેશના પ્રવેશપત્રો પરીક્ષાના બે અઠવાડિયા પહેલા યુનિવર્સિટીના પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ થશે. તે એક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ છે જેમાં પરીક્ષા વિશેની માહિતી, તેમજ ઉમેદવાર વિશેની વ્યક્તિગત માહિતી, જેમ કે નામ, પરીક્ષાનો સમય/તારીખ/જન્મ તારીખ/પરીક્ષા કેન્દ્ર, વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

ગુજરાત યુનિવર્સિટી બીએડ 2023 પરિણામ

પરિણામ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ થશે. તે જ વર્ષે ઓગસ્ટમાં પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે. પરિણામ પ્રવેશ પરીક્ષામાં ઉમેદવારોના સ્કોર્સને જાહેર કરશે. અરજદારોએ પ્રવેશ સમયે તેમના પરિણામોની પ્રિન્ટેડ નકલ રજૂ કરવી આવશ્યક છે.

અધિકારીઓ યુનિવર્સિટીની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર પરિણામ જાહેર કરશે. ઉમેદવારોએ યુનિવર્સિટી પોર્ટલ પર તેમનો રોલ નંબર અને જન્મ તારીખ દાખલ કરવી આવશ્યક છે. તેઓ સ્પષ્ટીકરણોનો ઉપયોગ કરીને પરિણામો તપાસવા માટે જરૂરી છે. પરિણામ સાચવવું અને તેની નકલ કરવી એ સારો વિચાર છે. પરિણામોના આધારે અધિકારીઓ ઉમેદવારોને પ્રવેશ આપશે.

ગુજરાત યુનિવર્સિટી બીએડ 2023 કાઉન્સેલિંગ

કાઉન્સેલિંગ રાઉન્ડમાં ભાગ લેવા માટે અરજદારોએ ચોક્કસ લિંક ખોલવી અને નોંધણી ફોર્મ ભરવું આવશ્યક છે. GU પ્રવેશ સમિતિ B.Ed પ્રોગ્રામ માટે કાઉન્સેલિંગનું આયોજન કરશે. કાઉન્સેલિંગ દરમિયાન અરજદારોના અસલ દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરવામાં આવશે. અરજદારો પાસે તેમના કાગળો કાઉન્સેલિંગ સમયે તેમને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવેલ ઓથોરિટીથી અલગ હોવા જોઈએ.

તે પછી, અરજદારોએ તેમના ઇચ્છિત વિકલ્પો સાથે પસંદગી પસંદ કરવી પડશે અને કાઉન્સેલિંગ રાઉન્ડ દરમિયાન પસંદગીઓ ભરવાની રહેશે. કાઉન્સેલિંગ રાઉન્ડ પૂર્ણ થયા પછી અરજદારોએ યુનિવર્સિટીની અધિકૃત વેબસાઇટ પરથી સીટ એલાઉન્સ લેટર ડાઉનલોડ કરવો આવશ્યક છે.

Gujarat B.Ed 2023 in English 

જો તમારી પાસે આ લેખ અંગે કોઈ સૂચનો હોય તો તમે તમારા સૂચન કોમેન્ટ બોક્સમાં મૂકી શકો છો.

2 thoughts on “ગુજરાત યુનિવર્સિટી બીએડ 2023”

Please leave your suggestion here.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top