આરટીઇ ગુજરાત 2023

આરટીઇ ગુજરાત 2023

આરટીઇ ગુજરાત 2023 એપ્લિકેશન ફોર્મ ટૂંક સમયમાં બહાર પાડવામાં આવશે. RTE (Right To Education) સંપૂર્ણ ફોર્મ શિક્ષણ માટે અધિકાર છે. ગુજરાત સરકાર દર વર્ષે પાત્ર અરજદારો માટે આરટીઇ ગુજરાત પ્રવેશ 2023 – 2024 પ્રવેશ પ્રક્રિયા ગોઠવવાની જવાબદારી લેશે. અરજદારો જેઓ 1 લી વર્ગમાં પ્રવેશ મેળવવા માંગતા હોય તેઓએ અરજી ફોર્મ ભરવા અને સબમિટ કરવાની જરૂર છે જે સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. ગુજરાત સરકાર આરટીઇ અધિનિયમ 2009 હેઠળ આરટીઇ ગુજરાત પ્રવેશ 2023 – 2023 નું આયોજન કરશે. આ લેખમાં, અમે આરટીઇ ગુજરાત પ્રવેશ 2023 – 2024 થી સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતીનો ઉલ્લેખ કર્યો છે જેમ કે અરજી પ્રક્રિયા, પાત્રતા માપદંડ, વય માપદંડ, રિપોર્ટિંગ સમય, ચકાસણી માટે જરૂરી દસ્તાવેજો અને પસંદગી પ્રક્રિયા, વગેરે. અરજદારો.

આરટીઇ ગુજરાત 2023 એપ્લિકેશન ફોર્મ ટૂંક સમયમાં બહાર પાડવામાં આવશે. લિંક નીચે આપવામાં આવશે-

પ્રવેશ સૂચના તપાસવા માટે અહીં ક્લિક કરો

આરટીઇ ગુજરાત 2023 મહત્વપૂર્ણ તારીખ

પ્રવેશ પ્રક્રિયા માટેની મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓ અને કામચલાઉ તારીખો વિશેની તમામ માહિતી સત્તાવાર અધિકારીઓ દ્વારા અરજદારોના સંદર્ભ માટે ઓથોરિટીની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન મોડમાં અપડેટ કરવામાં આવશે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો તારીખ
સૂચના માર્ચ 2023
ઓનલાઇન અરજી  માર્ચ થી એપ્રિલ 2023
દસ્તાવેજો અપલોડ કરો એપ્રિલ 2023
પ્રવેશકાર્ડ એપ્રિલ 2023
પ્રવેશ પ્રક્રિયા એપ્રિલ 2023

આરટીઇ ગુજરાત 2023 એપ્લિકેશન ફોર્મ

આરટીઇ ગુજરાત 2023 એપ્લિકેશન ફોર્મ ટૂંક સમયમાં બહાર પાડવામાં આવશે.

 • પ્રવેશ પ્રક્રિયા માટે હાજર રહેવા માંગતા અરજદારોએ અરજી ફોર્મ ભરવા અને સબમિટ કરવાની જરૂર છે જે ઓથોરિટીની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન મોડમાં ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે.
 • જો કે, પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામક નિયુક્તિ, અરજદારોના સંદર્ભ માટે, ઓથોરિટીની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર પ્રવેશ પ્રક્રિયાથી સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતીને અપડેટ કરવાની જવાબદાર રહેશે.
 • અરજદારોને ઓથોરિટીની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લેવા અને ઓથોરિટી દ્વારા નિર્ધારિત પાત્રતા માપદંડ અને પ્રવેશ પ્રક્રિયાથી સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ સૂચનો સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી તપાસવા સૂચના આપવામાં આવે છે.
 • અરજદારોને સૂચના અપાય છે કે તેઓ જરૂરીયાત મુજબની તમામ જરૂરી વિગતો સાથે યોગ્ય રીતે અને સંપૂર્ણ રીતે ફોર્મ ભરો.
 • અરજદારોને વિનંતી છે કે જરૂરિયાત મુજબ અરજીપત્રકમાં તમામ જરૂરી વિગતો દાખલ કરો.
 • એકવાર અરજીપત્રકમાં તમામ વિગતો સંપૂર્ણ ભરાઈ ગયા બાદ અરજદારોને જરૂરી ફોર્મમાં કેટલાક જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
 • અરજદારોએ નોંધ લેવી આવશ્યક છે કે તેઓ વેબસાઇટ પર ઉલ્લેખ કરેલા ફોર્મમાં અને કદમાં અરજી ફોર્મમાં જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરે છે.
 • એકવાર અરજીપત્રક તમામ વિગતોથી પૂર્ણ ભરાઈ જાય, અરજદારોને આવેદનપત્રમાં જણાવેલ તમામ વિગતો તપાસો.
 • અરજદારોએ નોંધ લેવી જ જોઇએ કે અધૂરા અરજી ફોર્મ પણ ઓથોરિટી દ્વારા નામંજૂર કરવામાં આવશે અને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં.

પાત્રતા માપદંડ

અરજદારોના સંદર્ભ માટે પાત્રતાના માપદંડથી સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ માહિતી નીચે જણાવેલ છે:

ઉંમર માપદંડ:

પ્રવેશ પરીક્ષામાં ભાગ લેવા માટે, કોઈનો જન્મ 2 જી જૂન, 2015 થી 1 જૂન, 2016 ની વચ્ચે હોવો આવશ્યક છે.

અરજદારોના માતાપિતાની વાર્ષિક આવક:

 • અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના અરજદારોના પરિવારની વાર્ષિક આવક વાર્ષિક બે લાખ કરતા ઓછી હોવી જોઈએ.
 • પછાત વર્ગ સાથે જોડાયેલા અરજદારો પ્રવેશ પ્રક્રિયા માટે અરજી કરવા પાત્ર છે જેમના પરિવારની વાર્ષિક આવક વાર્ષિક એક લાખથી ઓછી છે.
 • વાર્ષિક 68000 કરતા વધારે ન હોવી જોઈએ તે સામાન્ય કેટેગરીથી સંબંધિત અરજદારોના માતાપિતાની વાર્ષિક આવક હોવી જોઈએ નહીં.

એડમિટ કાર્ડ

આરટીઇ ગુજરાત 2023 એડમિટ કાર્ડ હવે ઉપલબ્ધ કરાયું છે. આરટીઇ ગુજરાતની પ્રવેશ પ્રક્રિયામાં હાજર રહેનાર ઉમેદવારોને હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે. હોલ ટિકિટ એ તમામ વિદ્યાર્થીઓને આરટીઇ સ્કૂલમાં પ્રવેશ માટે પ્રવેશદ્વાર છે. પ્રવેશ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉમેદવારને તેમની અરજી નંબર અને જન્મ તારીખ સબમિટ કરવાની જરૂર છે.

આરટીઇ ગુજરાત 2023 પ્રવેશ કાર્યવાહી

પ્રવેશ પ્રક્રિયામાં હાજર રહેવા માટે અરજદારોને અરજી ફોર્મ ભરવા અને સબમિટ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. સફળતાપૂર્વક અરજી ફોર્મ ભરનારા અરજદારોને નિયત તારીખ પહેલાં તે જ સબમિટ કરવા અને અરજી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. નિયત તારીખ પછી પ્રાપ્ત થયેલ અરજી ફોર્મ સત્તાવાર અધિકારીઓ દ્વારા ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં. એકવાર અરજી ફોર્મ સફળતાપૂર્વક સબમિટ થઈ ગયા પછી સત્તાવાર ઓથોરિટી lotનલાઇન લોટરી સિસ્ટમ ચલાવશે.

એકવાર ઓનલાઇન લોટરી સિસ્ટમ પૂર્ણ થઈ ગયા પછી, સત્તાવાર અધિકારી અરજદારોના સંદર્ભ માટે, ઓથોરિટીની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર પરિણામોને અપડેટ કરશે. અરજદારોએ લ credગિન ઓળખપત્રોની સહાયથી ઓનલાઇન લોટરી સિસ્ટમનું પરિણામ તપાસવાની જરૂર છે. અને લોટરી સિસ્ટમના આધારે અરજદારો શાળામાં પ્રવેશ મેળવી શકશે.

RTE Gujarat 2023 in English

જો તમને આ લેખ વિશે કોઈ સૂચનો છે, તો તમે તેને ટિપ્પણી બાક્સમાં મૂકી શકો છો.

1 thought on “આરટીઇ ગુજરાત 2023”

 1. Pingback: RTE Gujarat 2021  - Application Form, Dates, Eligibility Criteria, Selection

Please leave your suggestion here.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top